Bekkenfysiotherapie voor kinderen

Problemen in bekkengebied komen bij kinderen vaker voor dan we denken. Zo plast bijvoorbeeld 15% van de 5 jarige kinderen nog in bed, hebben meer dan 100.000 kinderen in Nederland een poepprobleem, plast ongeveer 7% van de kinderen nog in hun broek en zijn er in groep 3en 4 gemiddeld 4 kinderen die nog niet zindelijk zijn. Uw kind is dus echt niet de enige!

Wat is kinderbekkenfysiotherapie

Kinderbekkenfysiotherapie is een specialisatie waarin een bekkenfysiotherapeut zich gespecialiseerd heeft in het behandelen van kinderen van 3-18 jaar met plas- en/of ontlastingsproblemen, buikpijn, aangeboren afwijkingen of operaties in het buik/bekkengebied. De kinderbekkenfysiotherapeut gaat samen met u en uw kind werken aan een oplossing voor dit probleem.

Welke klachten behandeld een kinderbekkenfysiotherapeut?

Zindelijk worden is een proces binnen de ontwikkeling dat elk kind doormaakt op zijn eigen tempo. Het kan zijn dat dit proces niet soepel verloopt en daardoor kunnen verschillende problemen ontstaan. Problemen die verder gaan dan een kind dat geen zin heeft om op het potje of de wc te zitten, zoals:

 • Obstipatie
  Uw kind houdt onbewust zijn ontlasting op. Gevolg hiervan is buikpijn en/of harde pijnlijke ontlasting. Dit kan leiden tot angst voor poepen en/of broekpoepen, of gedragsverandering.
 • Plas en poep angst
 • Terugval in de zindelijkheid
  Uw kind gaat ineens weer in zijn broek plassen en poepen en geeft niet meer aan dat hij/zij naar de wc moet. Ondanks dat uw kind al maanden zindelijk is, gebeuren er regelmatig  “ongelukjes”.
 • Bedplassen
 • Broekpoepen
 • Regelmatig blaasontsteking
 • Heel vaak plassen
 • Niet herkennen van aandrang voor het poepen of plassen.

 

Naast deze klachten behandeld een kinderbekkenfysiotherpeut ook kinderen die:

 • Vaak buikpijn hebben
 • Of pijnklachten van de stuit, de lage rug bekkenregio.

 

Daarnaast kunnen kinderen met een ontwikkelingsstoornis, zoals autisme, ADHD of prikkelverwerkingsstoornis problemen hebben met het herkennen van de aandrang en waardoor zindelijk worden hun meer moeite kost of het niet lukt om helemaal zindelijk te worden.

 

Hoe kan kinderbekkenfysiotherapie uw kind helpen?

Onderzoek laat zien dat verlies van urine of ontlasting voor kinderen één van de ergste dingen is die hen kan overkomen. Naast dat het voor de ontwikkeling van een kind belangrijk is om autonomie over hun eigen lichaam te krijgen, kan urine verlies of verlies van ontlasting ook een reden voor gepest worden en schaamtegevoelens. Door het onvermogen van kinderen om controle te krijgen over hun blaas en darmen doen ze vaak alsof de klacht niet bestaat. Dit doen ze niet expres en kan bij zowel het kind als de ouders gevoelens van machteloosheid geven.

Een kinderbekkenfysiotherapeut kan uw kind helpen om te leren begrijpen

 • hoe de blaas en de darmen werken,
 • hoe het kind kan voelen dat het naar de wc moet,
 • hoe je op de wc goed kunt uitplassen en poepen,
 • hoe het komt dat je buikpijn krijgt
 • en hoe het kind de bekkenbodemspieren bewust en actief kan gebruiken en op die manier regie te leren krijgen over het poepen en plassen.

 

Wat doet kinderbekkenfysiotherapeut?

Er zal eerst een intake en onderzoek plaatvinden om goed inzicht te krijgen in de klachten. Hierbij zal gevraagd worden om vragenlijsten in te vullen en een paar dagen een plas- of poepdagboek bij te houden. Na de intake zal er lichamelijk onderzoek gedaan worden, waarin gekeken wordt naar de algemene motoriek van uw kind, zoals lopen, rennen, springen, hinkelen en op de hakken en tenen lopen. Daarna wordt gekeken naar de functie van de bekkenbodemspieren, of het kind deze spieren goed gebruikt en hoe de samenwerking van deze spieren met de blaas, darmen en ook ademhaling is.

Behandeling

Na de intake en het onderzoek wordt beoordeeld of kinderbekkenfysiotherapie zinvol kan zijn.  Het  zal samen met u en uw kind worden besproken. De therapie bij kinderen met plas – en/of ontlastingsproblemen kan bestaan uit:

 • Uitleg over het ontstaan en de mogelijke oorzaak van de klacht
 • Voorlichting: met behulp van leuk en overzichtelijk plaatmateriaal krijgt het kind inzicht in zijn of haar plas / poepprobleem
 • Aanleren van juist toiletgedrag / toiletritme / toilethouding
 • Algemene adviezen ten aanzien van het drinken en eten

 

Oefentherapie gericht op:

 • algemeen lichaamsgevoel en beweging
 • bewustzijn en functie van de bekkenbodemspieren
 • verbeteren van plas- en ontlastingstechniek
 • adequaat reageren op aandrang en/of het vergroten van blaascapaciteit
 • ontspannen ademhaling
 • ontspanning algemeen

Om de behandeling te laten slagen is het belangrijk om de oefeningen regelmatig te herhalen voor een zo goed mogelijk resultaat en zal er dus ook thuis geoefend moeten worden. Dit oefenen thuis vraag inzet van zowel de ouders als het kind. Hoe consequenter er geoefend wordt hoe groter de kans is op herstel/verbetering. De kinderbekken fysiotherapeut zal hierin een coachende rol vervullen voor zowel ouders als het kind.

Wilt u meer informatie over dit onderwerp?
Neem dan contact met ons op.