Praktische informatie

Aanmelden

Aanmelden kan op verschillende manieren: via de site, via de mail, of telefonisch (ook per WhatsApp of sms).

Bij aanmelding wordt er gevraagd naar uw NAW gegevens, uw verzekering en, indien van toepassing, de verwijsbrief.

Verwijsbrief

Bekkenzorg Kollum is direct toegankelijk voor een screening en aanvullend beleid, hetgeen betekent dat een verwijzing van een huisarts of specialist niet noodzakelijk is.

Wat kunt u verwachten van de eerste afspraak

U neemt plaats in de wachtkamer en wordt op de afgesproken tijd door uw bekkenfysiotherapeut opgehaald. De bekkenfysiotherapeut vraagt u enkele persoonsgegevens zodat een behandeldossier aangemaakt kan worden. Hierna wordt u gevraagd naar uw gezondheidsprobleem. Bekkenfysiotherapeuten hanteren een uitgebreide intake. Het onderzoek vindt meestal plaats tijdens de daaropvolgende afspraak.

Naar aanleiding van de resultaten uit dit onderzoek zal er een behandelplan opgesteld worden. Dit behandelplan zal de therapievorm en het aantal behandelingen omvatten en zal met u worden besproken. De fysiotherapeut maakt na afloop met u een nieuwe afspraak.

Bij de eerste afspraak neemt u mee:

  • gegevens van uw zorgverzekering,
  • geldig identiteitsbewijs,
  • (indien van toepassing) verwijsbrief.

Uw probleem centraal

De bekkenfysiotherapeut zal samen met u met een individueel behandelplan en gerichte oefentherapie werken naar herstel.

Afmelden

Indien een afspraak om welke reden dan ook niet door kan gaan, dient dit 24 uur voor de afgesproken behandeling gemeld te worden.

Let op: niet -, of niet tijdig afgezegde afspraken worden in rekening gebracht.

Kwaliteit

De bekkenfysiotherapeuten die werkzaam zijn bij Bekkenzorg Kollum staan geregistreerd in het Kwaliteitsregister van het KNGF.

Privacy

De praktijk beschikt over een afgesloten behandelruimte waardoor uw privacy is gewaarborgd.

Waarneming

Om er voor te zorgen dat uw behandelproces niet wordt verstoord neemt een collega binnen de praktijk waar tijdens vakantie,- studie,- of ziekteverzuim.


Wilt u meer informatie over dit onderwerp?
Neem dan contact met ons op.