Verzakking

In het bekken rusten de blaas, de baarmoeder en de endeldarm op de bekkenbodem. Deze organen zijn daarnaast met een aantal banden (ligamenten) verbonden aan het bekken. Als de stevigheid van deze banden en de bekkenbodemspieren niet meer optimaal is, kunnen organen verzakken en eventueel klachten geven.
Verzakkingen (prolaps) kunnen veroorzaakt worden door zwangerschappen en bevallingen.
Ook langdurig zwaar werk, zwaar/veel tillen, overgewicht, chronisch hoesten en aanleg voor zwak steunweefsel kunnen een rol spelen bij het ontwikkelen van een verzakking. Vaak ontstaat een verzakking pas na de overgang, omdat de bekkenbodem dan door een veranderde hormoonhuishouding minder steun biedt, maar ook jongere vrouwen kunnen klachten ervaren.

Soorten verzakkingen

Er zijn verschillende soorten verzakkingen:

 • verzakking van de voorwand van de vagina (plasbuis en/of de blaas),
 • verzakking van de baarmoeder,
 • de top van de vagina (als de baarmoeder verwijderd is),
 • verzakking van de achterwand van de vagina (endeldarm),
 • een combinatie van bovengenoemde verzakkingen.

Klachten die kenmerkend zijn voor een verzakking:

 • het zien en/of voelen van een balletje in de vagina,
 • een ‘zwaar’ gevoel bij de vagina, plasbuis en/of anus,
 • vage pijn kan gevoeld worden in de onderbuik en/of lage rug.

Genoemde klachten nemen vaak toe bij tillen, duwen, trekken en hoesten en/of aan het einde van de dag. De klachten verminderen als u een poosje gaat liggen. Een verzakking kan gepaard gaan met urineverlies, plasproblemen en problemen bij de ontlasting.

Preventie & Behandeling
Bekkenfysiotherapie kan preventief worden ingezet om verzakkingen te voorkomen bijvoorbeeld tijdens de zwangerschap en na een bevalling.


Wilt u meer informatie over dit onderwerp?
Neem dan contact met ons op.

Oplossing en behandelplan

De bekkenfysiotherapeut kan helpen om verzakkingsklachten te verminderen. Bekkenfysiotherapie kan ook preventief worden ingezet om verzakkingen te voorkomen bijvoorbeeld tijdens de zwangerschap en na een bevalling.

Afhankelijk van de ernst van de verzakking gaat uw bekkenfysiotherapeut – samen met u – werken aan herstel of vermindering van de verzakking zodat de hiermee gepaard gaande verzakkingsklachten kunnen verdwijnen of verminderen.

 • Bekkenbodemtraining wanneer de bekkenbodem niet goed functioneert.
 • Adviezen voor toilethouding- en gedrag.
 • Dagelijkse adviezen omtrent het verminderen van de belasting in de buikholte.
 • Als er sprake van obstipatie is: advies om te ontlasting soepel te maken/houden.
 • Til- en ademhalingsoefeningen.
 • Oefeningen voor buik-, rug-, bil- en beenspiertraining in verband met een goede houding en beweging bij de dagelijkse activiteiten.

Na het onderzoek wordt met u besproken hoe het probleem het beste kan worden aangepakt. In samenspraak wordt een behandelplan opgesteld. In de loop van het behandeltraject komen evaluatiemomenten voor. Als de ingestelde behandeling niet voldoende resultaat oplevert, kan het zijn dat uw bekkenfysiotherapeut samen met u de doelen of de behandeling bijstelt.

Een behandeling kan naast bekkenfysiotherapie bestaan uit het plaatsen van een ring (pessarium) of operatie. Indien uw verzakking operatief hersteld dient te worden, kan oefentherapie van de bekkenbodem vóór de operatie meehelpen aan het sneller en optimaal terugwinnen van de bekkenbodemfunctie. Door deze conditieverbetering van uw bekkenbodem vóór en na de operatieve ingreep daalt de kans op terugkeer van de verzakking aanzienlijk.
Hoewel de bekkenbodemoefeningen een erg belangrijk onderdeel zijn van de therapie, zijn de adviezen en instructies die gegeven worden met betrekking tot houding, ademhaling, tillen en andere activiteiten minstens zo bepalend voor een positief resultaat. U moet in het begin dagelijks oefenen en misschien zelfs uw levensstijl wat aanpassen. In een latere fase hoeft u niet meer dagelijks te trainen, maar wel regelmatig. Een aantal adviezen zult u uw leven lang in het achterhoofd moeten houden, ter voorkoming van terugkeer of verergering van uw klachten.