Urineverlies

Een op de drie vrouwen heeft gedurende haar leven in enige mate last van ongewild urineverlies (incontinentie).

Bij urineverlies is er sprake van het niet goed kunnen ophouden van urine. Hoe vaak zoiets voorkomt kan wisselend zijn van af en toe, tot meerdere malen per week of per dag of zelfs ‘s nachts. Het kan optreden tijdens sporten, hoesten of lachen (stress urine-incontinentie).

Type urineverlies

Urineverlies kan ook optreden bij heftige aandrang om te plassen. Ook de mate van urineverlies bij stress- en urge-incontinentie kan sterk verschillen. Behalve stress of urge-urine incontinentie heeft men vaak ook symptomen van allebei. We spreken dan van gemengde incontinentie.

Tot slot is er nog een vorm van incontinentie waarbij de blaas te vol blijft en gaat overlopen. Dit kan ontstaan door een overactieve bekkenbodem, door een verstoorde functie van het zenuwstelsel of door een blokkade in de plasbuis die het uitstromen van urine belemmert of het alleen met druppeltjes kan doorlaten. Dit wordt de overloopincontinentie genoemd.

Oorzaak en gevolg

Oorzaken voor urineverlies kunnen zijn: zwangerschappen, bevallingen, verzakkingen, ouder worden en na (gynaecologische/urologische) operaties. De hier genoemde oorzaken kunnen in meer of mindere mate de bekkenbodemfunctie verminderen met als gevolg urineverlies.


Wilt u meer informatie over dit onderwerp?
Neem dan contact met ons op.

Oplossing en behandelplan

 

Na het onderzoek wordt met u besproken hoe het probleem het beste kan worden aangepakt. In samenspraak wordt een behandelplan opgesteld. In de loop van het behandeltraject komen evaluatiemomenten voor. Als de ingestelde behandeling niet voldoende resultaat oplevert, kan het zijn dat uw bekkenfysiotherapeut samen met u de doelen of de behandeling bijstelt.

Naar herstel werken

Wanneer er in één van de structuren in het bekken een probleem optreedt kan dit resulteren in klachten op het gebied van plassen, ontlasting of pijn bij het vrijen. Ook lage rug en bekkenpijn kunnen een relatie hebben met bekkenbodemklachten. De bekkenbodemspieren werken nauw samen met de buik- en rugspieren en hebben een belangrijke functie in het dagelijks bewegen. De problemen ontstaan vaak uit onwetendheid, of door een verkeerde manier van plassen of ontlasten, soms na blaasontstekingen, na een buik- of prostaatoperatie of zij hangen samen met zwangerschap of bevalling.
Naar inschrijven >

Vertrouwen terugkrijgen

De bekkenbodemspieren liggen onderin het bekken en ondersteunen de blaas, darmen, baarmoeder of prostaat. Ze spannen aan om urineverlies of een verzakking tegen te gaan en ontspannen bijvoorbeeld bij toiletbezoek. Daarnaast spelen ze een rol bij seksualiteit en zijn belangrijk voor de stabiliteit van het bekken en de lage rug.

Heeft u klachten, we vertellen graag hoe we u kunnen helpen.
Neem contact op >